Wallin, Johan. WSOY, 2009.

Briefly in English

This book (available in Finnish only) explores the benefits of employing an organization’s extended network in value creation. This enables the organization to outsource certain tasks to valued partners, thereby allowing the organization to focus on the essential. Business orchestration enables a company to utilize its extended network of partners thereby improving the company’s competitiveness and its innovation capability, even in times of economic instability.

Arvontuotanto ei ole vain yksittäisen yrityksen sisäinen asia, yhä useammin se on laajemman verkoston yhteinen tehtävä. Tietyn tarjoaman aikaansaamiseksi tarvitaan monen eri toimijan saumatonta yhteistyötä. Verkottuneen toimintamallin avulla yritys pystyy mukauttamaan toimintaansa ja keskittymään olennaiseen. 

Liiketoiminnan orkestrointi osoittaa, millaisia mahdollisuuksia liiketoiminta-ajattelun muutos yrityksille tarjoaa ja miten yritykset voivat vahvistaa markkina-asemaansa ja parantaa innovaatiokykyään jopa kriisin aikana. Orkestroimalla liiketoimintansa yritys luo toiminnallista erinomaisuutta, tuottaa asiakasräätälöityjä ratkaisuja ja kehittää vahvuuksiaan. 

Kirjan yritysesimerkit osoittavat, mistä kilpailukyky rakentuu ja millaista johtamista verkottunut liiketoimintaympäristö edellyttää. Kirja ohjaa ymmärtämään, että liiketoiminnan orkestroinnilla on yhteisiä piirteitä teollisuudenalasta tai yritysten toiminnan sisällöstä riippumatta. 

Buy this book.